Untitled Document

prg_lmenu01.gif

prg_lmenu04.gif

특별할인프로그램-찾아가는 체험학습

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu04.gif

갯벌생태체험

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu04.gif

기업 워크샵 & 야유회

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu04.gif

고구마캐기

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu04.gif

DMZ안보. 평화체험

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu04.gif

도예 체험교실

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu04.gif

역사 탐방

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu04.gif

방학 캠프

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu04.gif

봄 프로그램 안내

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu04.gif

여름 캠프 안내

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu04.gif

전통 체험 학습

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu04.gif

가을 캠프안내

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu04.gif

학교로찾아가는체험학습

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu04.gif

과천과학관 체험안내

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu04.gif

옥토끼우주센터

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu04.gif

1박2일(2박3일)

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu04.gif

찾아가는 이색 놀이체험 ...투어기차 체험 (임대 및 행사참여)

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu03.gif

 
 
 

prg_01.gif

    찾아가는 이색 놀이체험 ...투어기차 체험 (임대 및 행사참여)

칙칙폭폭 ~신나는 투어기차 체험
4계절체험가능
대한민국내
0
(부가세포함)
          
협의사항

배틀형 로봇체험~~
4계절체험가능
대한민국내
0
(부가세포함)
          

신나는~ 바이킹체험 (대중소 보유)
4계절체험가능(겨울: 스키장,썰매장)
대한민국내
0
(부가세포함)
          

신나는 ~ 토마스 기차놀이 체험
4계절체험가능(겨울: 스키장,썰매장)
대한민국내
0
(부가세포함)
          

워터워크볼+ 워터볼 수영장 체험
4계절체험가능(겨울: 스키장,썰매장)
대한민국내
0
(부가세포함)
          

문어 / 돌고래 워터 슬라이드 +사각그린수영장 체험
여름/ 봄,가을,겨울(슬라이드 사용)
대한민국내
0
(부가세포함)
          

동물캐릭터 에어바운스
4계절체험가능
대한민국내
0
(부가세포함)
          

물고기잡이+나만의 수족관 만들기 체험
4계절체험가능
대한민국내
0
(부가세포함)
          

prg_03.gif

 


 
 
제목 없음